UK2017 por lokaj grupoj en Usono

[World Esperanto Congress 2017 - for local Esperanto groups in the USA]

Ek kaj Antaŭen!

Dokumentoj

Rezolucio - Norda Teksaso (DOC) Rezolucio - Norda Teksaso (RTF) Rezolucio - Toronto (DOC) Rezolucio - Toronto (RTF) (ĉefa pagxo por lokaj grupoj)

Pri / Por Via Loka Grupo

La Universala Esperanto Asocio nun (jan/feb 2015) konsideras lokojn kie okazos la Universala Kongreso (UK) en 2017. Unu tre bona loko, kiu plaĉus al ni, estas Montrealo. Esperantistoj en Kanado kaj Usono jam kunlaboras por plani bonegan kongreson por 2017. Ĝi estos (kaj jam estas) kunlaboro de la Kanado Esperanto-Asocio (KEA), La Esperanto-Societo Kebekia (ESK), kaj Esperanto-USA (E-USA).

La komitato por okazigi la kongreson en Montrealo nun kolektas dokumentojn por prezenti la UEA. Lokaj grupoj en Kanado kaj Usono diskutas la avantaĝojn kaj subskribas subtenajn deklarojn por doni al UEA. Se via grupo en Usono ankoraŭ ne faris tion, ni petas vian helpon. Bonvolu akiri ekzemplerojn, kiujn aliaj grupoj subskribis, kaj krei vian propran deklaron por subteni nian peton al UEA. Vidu ĉi tiujn dokumentojn maldekstre. Prepari la dokumenton kun subskriboj kaj sendu al mi (filipo de Teksaso) aŭ al Ĵenja Amis en Kanado.

Se vi havas demandojn aŭ bezonas helpon pri ĉi tiu tasko, konktaktu nin ĉe la retadreso sube, aŭ kontaktu vian estraranon de Esperanto-USA.

For Your Local Esperanto Group

UEA is now (Jan/Feb 2015) considering sites for the world Esperanto congress (UK) for 2017. One very good site which we like is Montreal. Esperanto speakers in Canada and the United States are already working together to plan a great UK for 2017. This will be (and already is) a cooperative effort of the Canada Esperanto Association (KEA), the Esperanto Society of Quebec (ESK) and Esperanto-USA (E-USA).

The committee for the congress in Montreal is now collecting documents to present to UEA. Local groups in Canada and the United States are discussing the advantages and are signing supporting declarations to give to UEA. If your local group en the United States has not yet done so, we are asking for your help. Please get the sample documents, which some other groups have signed, and create your own declaration to support our request to UEA. See the example documents at the left. Prepare the document with signatures and send to me (filipo, Phil Dorcas in Texas) or to Ĵenja Amis in Canada.

If you have questions or need help doing this, contact us via the email address below, or contact your board member of Esperanto-USA.